Co očekávají sponzoři od sponzorské smlouvy

Otázka získání sponzorů je velmi aktuální pro každého sportovce či sportovní tým. Problém nastává tehdy, když se sponzoři neumějí jasně vyjádřit, co od podpisu sponzorské smlouvy očekávají. Scénář dále pokračuje v duchu nepovedeného manželství, kdy jedna strana říká: “Ty mi nedáváš to, co chci” a druhá na to reaguje: “Ale já nemám tušení, co přesně chceš! Tak mi to proboha řekni!” Aby se ten začarovaný kruh
přerušil, obě strany musí jasně stanovit požadavky a hranice. A hlavně sponzoři musí poskytnout konkrétní informaci, co přesně hledají a očekávají.

Měřitelné výsledky propagace

Sponzoři potřebují mít jasnou představu o tom, jaký výsledek má jejich investice do propagačních materiálů. Například se podepsala smlouva o sponzorské propagaci během motoristického závodu. Sponzor se rozhodl vám poskytnout reklamní letáky s informací o jeho společnosti a také propagační předměty v podobě klíčenek. Na konci akce by jistě uvítal report, kde by bylo vidět, kolik letáčků a klíčenek se během akce rozdalo. Pokud by se jméno sponzora mělo zveřejnit na jednom z reklamních plakátů k akci, určitě by se vyplatilo do reportu uvést, kolik lidí a z jaké
cílové skupiny tento plakát oslovil.

Lepší výzkum v rámci cílové skupiny

Sponzoři vyžadují detailní a hlavně spolehlivé údaje o účastnících akce, včetně informaci o věku, pohlaví, povolání, místě bydliště. Hodnotnou informací je také zpětná vazba na značku nebo produkt sponzora. Zda značku / produkt již znají, jak se účastníkům líbí, doporučili by ji případně svým známým?

Report o přínosech

Každý sponzor by jistě uvítal, pokud by informace zmíněné výše, našel v rámci jednoho podrobného reportu. Taková zpráva musí obsahovat co nejvíce detailů a konkrétních informací či dat, včetně grafů znázorňujících přínosy propagační akce. Tyto informace by nejlépe měly být v kontextu toho, co bylo sponzorům slíbeno, jak propagační akce dopadla v porovnání s předchozími roky (je-li tato informace k dispozici) a jak si společnost vedla ve srovnání s ostatními partnery (aniž by byly ohrožené důvěrné informace).