Globální motorsport: Výzvy, kterým čelí světový motoristický průmysl

O knize

Tato kniha čtenáři poskytuje definitivní ekonomickou studii o světovém motoristickém průmyslu. V návaznosti na deset let výzkumu a desítky rozhovorů s předními představiteli průmyslu a mezinárodními komentátory, globální síť motorsportu je podrobně analyzována a odvětví motoristického sportu je do detailů rozebíráno. Celá studie v oblasti globálního motorsportu dospívá k závěru o možných scénářích pro globální motoristické odvětví s ohledem na to, že odvětví aktuálně vstupuje do nové éry globálních příležitostí a růstu trhu.

O autorech

  • Nick Henry je hlavním konzultantem pro GHK Consulting Ltd a zakládajícím členem asociace Motorsport Research (Výzkumu v oblasti motorsportu). Za dobu své působnosti se zúčastnil školení jako ekonomický geograf, hlavním druhem jeho činnosti však zůstával výzkum v oblasti motoristického sportu. Za víc jak 20 let se stal autorem a podílel se na publikaci desítek studií v odvětví motorsportu. Působil také jako výzkumný poradce v britské společnosti UK DTI Motorsport Panel a v současné době provádí výzkum a hodnocení v oblasti veřejné politiky, mezinárodního regionálního hospodářského rozvoje a hospodářské a městské geografii.
  • Tim Angus je zakládajícím členem asociace Motorsport Research a zároveň nezávislým konzultantem v oblasti motoristického průmyslu. V návaznosti na doktorské studium v oboru italského motorsport průmyslu, se zabýval průzkumem v mezinárodním motoristickém odvětví a podílel se na řadě výzkumných a poradenských projektů. Tim perfektně kombinuje komplexní znalosti zvratů světového motorsportu se zkušeností v oboru společenských věd.
  • Mark Jenkins je profesorem obchodní strategii a ředitelem postgraduálních programů na Vysoké škole managementu v Cranfieldu. Je autorem řady knih o otázkách strategického řízení, publikoval řadu článků v časopisech a je členem redakčních rad British Journal of Management a Journal of Management Studies. V současné době zkoumá úlohu znalostí a motoristických inovací ve Formuli 1.
  • Chris Aylett je výkonným ředitelem Motorsport Industry Association (tržní asociace pro odvětví motoristického průmyslu ve Velké Británii). MIA má téměř 350 členů, které ročně vykazují obrat nad 5 miliard USD.