Jakým chybám by se mělo předejít při outsourcingu výroby

Zapojení smluvního výrobce do výroby náhradních dílů se stává moderním trendem v mnoha průmyslových odvětvích. Hodně společností trvale snižuje náklady na výrobu, proto se také často obracejí na specializované výrobní společností, které jsou schopné tuto práci vykonat za ně. Nejedná se vůbec o špatný nápad – podobný výrobní model má spoustu výhod, počínaje výraznou úsporou výrobních nákladů, lepší kvalitou jednotlivých náhradních dílů a rychlejším výrobním procesem konče. Existuje však několik úskalí, kterým se za každou cenu musíte vyvarovat. Níže uvádíme několik chyb, kterým můžete včasně zabránit.

První častou chybou je, že se obrátíte na nevhodnou výrobní společnost, která nemá zkušenosti s výrobou potřebných náhradních dílů. To může mít za následek horší produkt, neefektivní výrobní proces a četné komunikační či administrativní potíže. Je absolutně zásadní se dopředu ujistit, že vybraná společnost je profesionální, seriózní a má prokazatelnou historii výroby náhradních dílů pro zákazníky, podobné vám.

Mnoho společností se také specializuje na určitá odvětví, jako jsou automobilový, motoristický či letecký průmysl a mnoho dalších. Nalezení správného specialisty ve svém sektoru je dalším velmi moudrým nápadem. Je také důležité, abyste se ujistili, že smluvní výrobce zakázku zvládne jak z hlediska objemu, tak i kvality vyrobených dílů. Uvažujte o smluvní společnosti jako o součástí vaší vlastní firmy, přesně takovou roli bude po dobu zpracování zakázky vykonávat.

Další chyba, které je třeba bezpodmínečně zabránit, je podcenění správného projektového managementu. Jedná se o naprosto zásadní krok, který zaručí včasné a kvalitní zpracování vaší zakázky. Jak jsme se již zmínili, smluvní výrobce se dočasně stává součástí vaši společnosti, musí se na něj proto vztahovat váš firemní systém projektového řízení.

Pro úspěšné řízení projektu je klíčová jasná a přehledná komunikace mezi oběma společnostmi. Aby se toto uskutečnilo, musí se nasadit detailní plán, aby v průběhu zpracování zakázky nedocházelo k případným nedorozuměním. V průběhu projektu nemůžete připustit, aby zúčastněné strany byly nedostatečně informované, projevilo by se to na kvalitě výsledného výrobku.